partners

Samen met onze partners bouwen we aan het IoT Stadslab. Om het lab vorm te geven is samenwerking vanuit verschillende invalshoeken nodig:

 • lab partners – ondersteunen het lab in brede zin
 • thema partners (bijv. mobiliteit, sport, onderwijs, etc.) – ondersteunen programma’s en specifieke thema’s van de slimme stad
 • kennis & techniek partners (bijv data, sensoren, IT, etc) – ondersteunen wat het lab in huis moet hebben om te kunnen functioneren
 • project partners – ondersteunen specifieke projecten

Een uitgangspunt van het lab is het gezamenlijk vorm geven. Dat betekent dat samenwerking voor iedereen aantrekkelijk is, voor het lab als geheel, de partners, de community en voor de stad in brede zin met haar inwoners en alle mensen.

Een aantal van onze huidige partners (in ontwikkeling):

 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • blau lab
 • BIM
 • Mengfabriek
 • Avans
 • HAS
 • JADS
 • smart citizens Den Bosch
 • …jij? Welkom! Neem gerust contact op of kom een keer een kijkje nemen.