beginselen

Met het lab willen we zorgen voor een open debat en ontwikkeling van smart city in ‘s-Hertogenbosch en de regio. We streven naar een slimme stad voor iedereen, waar mensen graag wonen en zijn en die nu en in de toekomst veerkrachtig kan zijn. Daarom het idee van een grey space: een gelijkwaardige ruimte waarin iedereen samen kan werken, discussiëren en bouwen aan smart city toepassingen. Dit vraagt de nodige samenwerking, openheid en flexibiliteit van onze community en partners.

Daarom hanteren we een aantal beginselen, die zijn gebaseerd op best practices uit Brabant, Nederland en de IoT-wereld.

mensgericht

We moeten er blijvend naar streven dat technologie ten dienste staat mensen en het leven hier op aarde.

open

Wat er in het lab gebeurt, gemaakt wordt, bedacht wordt, gebruikt wordt, is in principe open. Open source, open design, open kennis. Op die manier faciliteren we optimaal een omgeving waar iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze slimme stad.

toegepassen en aanpassen

Door toepassingen in de praktijk te brengen kunnen we ervaren wat wel en niet werkt. Toepassen betekent ook aanpassen.

delen

Door kennis, technologie, methodes en data te delen ontstaat een speelveld wat rijk is aan samenwerking en invalshoeken. Dit komt de ontwikkeling van de smart city ten goede.

inclusief

De stad is er voor iedereen. De technologie die de stad vormgeeft en beïnvloedt moet daarom ook voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Wij streven er naar een digitale stad voor alle mensen. Er mag daarom geen digitale kloof ontstaan tussen mensen.

geen lock-in

Zowel nu als in de toekomst moeten inwoners, bestuur en alle andere partijen samen vorm kunnen blijven geven aan de stad. De technologie die daar bij wordt ingezet staat ten dienste van die stad. Voor een leefbare en veerkrachtige stad moeten we in staat zijn om toepassingen van technologie aan te passen aan de tijd en wensen. Dit betekent dat wij lock-in willen voorkomen.

experimenteel

Er is geen beproefd smart city recept en dat zal er ook wel nooit komen. Een stad is mensenwerk. Het inzetten van smart city toepassingen vraagt daarom om experimenten om gezamenlijk te ontdekken wat werkt en wat niet, en wat we wel willen en wat we niet willen.

grey space in the middle

David Bowie had het ooit over de ‘grey space in the middle’. Een prachtige term. Wij zien dit als een ruimte waarin iedereen gelijkwaardig deelneemt en bijdraagt aan ideeën en kennisontwikkeling, waar nieuwsgierigheid en verwondering de boventoon voert en waar alle mensen samen vorm geven aan de slimme stad waar zij graag in wonen, werken en leven.


inspiraties / bronnen:

  • het IoT Manifesto
  • the IoTMark
  • intentieverklaring Brabantse gemeenten (12 december 2017) (Provincie, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Breda)